Εταιρική Ευθύνη και Περιβάλλον

Οι αναπτυξιακοί στόχοι της ΑΛΤΕΡΡΑ ΑΕ, πραγματοποιούνται πάντοτε με την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες της θα διασφαλίζουν την αρμονική συνύπαρξη με το φυσικό περιβάλλον.
Σε κάθε στάδιο των διαδικασιών παραγωγής, τυποποίησης, αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής εφαρμόζονται αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας και φιλικά προς το περιβάλλον διεθνώς καθιερωμένα πρότυπα.
Η μείωση και σωστή διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας και υδάτων, καθώς και η ανακύκλωσηχαρτιού, μπαταριών, μελανιών εκτυπωτών είναι μερικές από τις ενέργειες που εφαρμόζουμε από την ίδρυση της εταιρίας καθώς και η ενεργή συμμετοχή μας στην προσπάθεια ανακύκλωσης συσκευασιών.

Η ΑΛΤΕΡΡΑ ΑΕ υλοποιεί διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες που ενισχύουν τους κοινωνικούς δεσμούς της με την τοπική κοινωνία αλλά και με Ιδρύματα, Μη Κρατικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), Σωματεία και Συλλόγους σε όλη την Ελλάδα σαν χορηγός ή έμπρακτος συμπαραστάτης.

...