Διασφάλιση Ποιότητας
Φρούτα και Λαχανικά ανώτερης ποιότητας και διατροφικής αξίας

Το πρωταρχικό μέλημα, Διοίκησης και εργαζομένων της ΑΛΤΕΡΡΑ, είναι το επίπεδο των προϊόντων που παρέχουμε προς τους πελάτες μας, να χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα και ασφάλεια, από τον πρωτογενή τομέα έως τον τελικό καταναλωτή.

Τα προϊόντα να ικανοποιούν τις τεθείσες προδιαγραφές ποιότητας και τα πλέον αυστηρά κριτήρια σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές.

Το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου της ΑΛΤΕΡΡΑ εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους και χρησιμοποιεί εξειδικευμένο εξοπλισμό, προκειμένου να εξασφαλίζει:

HACCP Πιστοποίηση

BRC Πιστοποίηση

IFS Πιστοποίηση

FSMA Πιστοποίηση

GLOBAL GAP

Responsive image Responsive image Responsive image


Πιστοποιημένοι για Ανώτερη Ποιότητα, Ασφάλεια των τροφίμων και Ικανοποίηση των πελατών

...