Εταιρικά Νέα

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας ΑΛΤΕΡΡΑ Α.Ε

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ρουσόπουλος Θεόδωρος , πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο, είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις και προτείνει να συγκληθεί την 24η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, που βρίσκονται στο 3ο χλμ. της ΕΟ Γιαννιτσών-Έδεσσας.

Ετήσια εταιρική συνάντηση ΑΛΤΕΡΡΑ 2019

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι παρουσιάσεις της ετήσιας συνάντησης στελεχών της ALTERRA το Σάββατο 19 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο GRAND HOTEL στη Θεσσαλονίκη.

Ο Αργύρης Τσακνής ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στην ΑΛΤΕΡΡΑ AE

H εταιρεία ΑΛΤΕΡΡΑ ΑΕ ανακοινώνει την πρόσληψη του κ. Αργύρη Τσακνή στη θέση του Γενικού Διευθυντή, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου και Δ/ντα Συμβούλου κ. Θεόδωρου Ρουσόπουλου.

...